Důležité informace pro zapůjčení vodáckého vybavení

Rezervace lodí - na víkendy a prázdniny doporučujeme zarezervovat lodě co nejdříve

                          -  lodě máte zarezervované až po zaplacení rezervačního poplatku = 50% celkové částky

                          - při nedodržení termínu splatnosti rez.poplatku je Vaše objednávka automaticky zrušena

Vratná záloha  - pouze na vybrané vybavení (rafty Colorado , Baraky , kajaky Swing ....)

                        - splatná v hotovosti při předání lodí

                        - vratná při bezproblémovém vrácení lodí a vybavení , nebo odečtení škody

Doklady pro zapůjčení – k podepsání smlouvy je zapotřebí vždy dvou platných dokladů

                                      - Občanský průkaz ,Řidičský průkaz, nebo Cestovní pas

                                      - bez platných dokladů a zaplacení půjčovného nelze vybavení zapůjčit

Předání lodí – na předem domluveném místě a ve stanovený čas  , který stačí domluvit pár dní předem

                        - pokud dorazíte na místo předání již den předem , je možné dovézt lodě po domluvě  ještě

                           večer před vyplutím a ráno již nejste na nás závislí s časem vyplutí.

Vrácení lodí – na předem domluveném místě a v domluvený čas

                       -   lodě a vybavení se vrací vždy čisté a v provozuschopném stavu

 

                 Zaplacením rezervačního poplatku souhlasíte s podmínkami smlouvy.

 

Podmínky smlouvy o pronájmu vodáckého vybavení

   Při předčasném vrácení sportovních potřeb nebude vráceno půjčovné, v případě pozdního vrácení vypůjčených sportovních potřeb souhlasím s doplacením půjčovného navýšeného o 100%. Při nevrácení zapůjčených potřeb tři dny po domluveném termínu jsou věci považovány za zcizené a dle toho bude postupováno.

Dojde-li k nevrácení vypůjčených věcí z jakýchkoliv příčin (ztráta, krádež, utopení, poškození, atd.) souhlasím s uhrazením ceny ve výši: Kanoe Vydra plast.- 19500,-Kč;Rodinná Kanoe 21 000,- Kanoe Samba 5,2 – 20700,-Kč, raft Colorado – 29900,-Kč , kanoe Baraka – 22990,-Kč , kajak Swing I – 10 300,-Kč , pádlo, barel,  lodní pytel, pumpa, házečka- 600 Kč , vesta , helma, neopren.boty, špricdeka – 800,-Kč, neopren Rafter – 2 000,- Kč , vodácká bunda Pilgrim – 1300,- Kč , neopren.rukavice 500,- neopren.ponožky 350,- koníčkovací šňůra-100,-Kč a ostatní dle platného ceníku.

Máte-li s námi sjednáno pojištění plastových lodí, kryjeme jen běžné poškození, nikoli ztrátu nebo krádež. Jinak sportovní potřeby pojištěny nejsou a půjčující nese plné riziko.

V případě poškození zapůjčených potřeb(lodě, pádla, vesty, barelu, aj.) souhlasím s uhrazením škody v její poměrné výši, cenu opravy určí půjčovatel.

Zákazník je povinen zacházet se zapůjčenými potřebami šetrně tak aby nedošlo ke škodě a nadměrnému opotřebení,chránit je před poškozením (např. ohněm ) a používat je pouze pro vodní turistiku.

Zákazník přebral veškeré vybavení dle půjčovní smlouvy a to ve funkčním stavu a měl možnost se o tom přesvědčit. Na pozdější reklamaci nebude brán zřetel.

Od chvíle půjčení zákazník zodpovídá za veškeré škody vzniklé zapůjčeným vybavením sobě i dalším osobám, je povinen zabezpečit vybavení před krádeží, v případě krádeže ihned přivolat Policii ČR a předložit půjčovateli protokol o ohlášení krádeže.

Půjčovatel nenese zodpovědnost za zranění, nehody nebo finanční škody, které zákazník utrpěl použitím vybavení. Součástí každé kanoe je koníčkovací šnůra ,která je určena výhradně pro stahování jezů (koníčkování) a kotvení lodí. Sjíždění jezů a plavba s uvázanou koníčkovací šnůrou je životu nebezpečná !!

Storno podmínky

Pokud zrušíte objednávku 15 a více dnů před dnem zapůjčení  ….........................10%

Pokud zrušíte objednávku 14 – 0 dnů před dnem zapůjčení      …..........................50%

Pokud zrušíte objednávku během zapůjčení ….......................................................100%

Srorno poplatky se počítají vždy z celkové částky a budou Vám odečteny z již zaplacené zálohy pro rezervaci.

Pojištění plastových lodí

Máte-li sjednáno pojištění plastových lodí proti poškození , kryjeme jen běžné poškození ke kterému dojde v

 rámci vodní turistiky. Pojištění se nevztahuje na úmyslné poškození ,krádež ,poškození teplem nebo ohněm a

 ostatní nepatřičné zacházení s vodáckým vybavením.

 

                 Přejeme Vám krásnou a příjemnou plavbu !                                                                      

Sazava

půjčovna lodí "sázava tour"

Půjčujeme plastové kanoe Vydra, rodinné kanoe, rafty Colorado, nafukovací kanoe Baraka a Pálava, kajaky Swing, neopreny a nezbytné vodácké vybavení. Doprava zapůjčených lodí po řece Sázavě - jedné z nejkrásnějších českých řek